Advertisement
VideoWired
VIDEO SEARCH
SPONSORED LINKS
Advertisement
Advertisement
VIDEO RESULTS
Kozmologija
From: VideoLectures on Wed, Jul 06 2011 9:26 PM
Deveto in zadnje predavanje bo posvečeno kozmologiji. Dosedanji sprehodi skozi vesolje so nas večinoma vodili do posameznih objektov ali dogodkov v vesolju. Tokrat se bomo bolje spoznali z vedo, ki se ukvarja z vesoljem kot celoto. Spoznali bomo sestavo vesolja, njegov razvoj in nastanek. Ogleda...
0 of 5 Stars
Odprtizanoveideje
From: VideoLectures on Sat, Jun 04 2011 5:59 PM
Pod vodstvom moderatorjev iz vrst Združenja Manager bo delo s pestrimi tehnikami skupinskega dela potekalo v desetih delovnih skupinah.
0 of 5 Stars
Kompleksnekovinskespojineodkvazikristalovdopametnihmaterialov
From: VideoLectures on Fri, Apr 29 2011 9:52 PM
V zadnjih dveh desetletjih so bile odkrite nove kompleksne kovinske spojine, sestavljene iz treh ali vec kemijskih elementov v primerljivih atomskih deležih. Mednje spadajo kvazikristali, medkovinske faze z gigantskimi osnovnimi celicami z vec tisoc atomi, kovinska stekla ter "pametni" kovinski ...
0 of 5 Stars
VeriniposkusvkemijiRedoksreakcije
From: VideoLectures on Sat, Apr 16 2011 12:37 AM
1 UVOD Pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji smo se odločili, da izvedemo in posnamemo verižni kemijski poskus. Do tega nas je pripeljala naša želja, zagnanost ter navdušenje za kemijo in izvajanje kemijskih poskusov. Začeli smo s preprostimi idejami kako kemijske poskuse, ki jih že poznamo, po...
0 of 5 Stars
Iglavkopicisena
From: VideoLectures on Sat, Apr 16 2011 12:37 AM
V videoposnetku je prikazan posnetek poskusa, ki nam pokaže, kako na preprost način najdeš iglo v senu. Seno, v katerega smo zamešali kovinsko iglo, damo v vodo in igla potone, seno pa plava na vodi.
0 of 5 Stars
Odrazumevanjamolekulskihmehanizmovnaravneimunostidozdravljenja
From: VideoLectures on Wed, Jan 19 2011 3:05 AM
V okolju se neprestano srečujemo s številnimi mikroorganizmi, ki bi nas brez imunskega sistema hitro premagali. Naše telo mora prepoznati vdor mikroorganizmov in aktivirati obrambo proti njim. Nekatere sestavine imunskega sistema so se razvile že pred stotinami milijonov let in so v vseh živalih...
0 of 5 Stars
Kajimajorazvojhladilnikovnovegeneracijeumetnihmiicinizboljanihvirovultrazvokaskupnegasfaznimdiagramomvode
From: VideoLectures on Tue, Jan 18 2011 3:12 AM
Pojavi z veliko spremembo energij, kot so termomehanski, elektromehanski in elektrokalorični pojav, so pritegnili v zadnjem desetletju veliko pozornost predvsem zaradi njihovega možnega vpliva na razvoj novih tehnologij. Tako je velik termomehanski pojav, ki ga najdemo v tekočekristalnih elastom...
0 of 5 Stars
Kakobomopreskocilivprvoligo
From: VideoLectures on Fri, Dec 24 2010 8:33 AM
Nagovor ministrice Darje Radic so dopolnili sogovorniki na okrogli mizi, ki jo je vodil dr. Bogomir Kovac z Ekonomske fakultete v Ljubljani: Matjaž Cadež, predsednik upravnega odbora Halcoma in predsednik sveta Gazela, dr. Matjaž Lukac iz Fotone, predsednik Inženirske akademije Slovenije, Sonja ...
0 of 5 Stars
Alijepodhranjenostproblemsodobneprehrane
From: VideoLectures on Mon, Nov 22 2010 6:59 PM
Hrana je vir hranil in dobra prehrana posamezniku zagotavlja ustrezen vnos energije in posameznih hranil. Na splošno locimo prehranska priporocila za zdravo populacijo in njene posebej ogrožene skupine, kamor spadajo otroci, mladostniki, starostniki in bolniki. Kadar vnos hranil ni ustrezen, bod...
0 of 5 Stars
AtmosphericScienceinthehumandominatederaoftheAnthropocene
From: VideoLectures on Sat, Oct 16 2010 1:54 AM
Profesor Paul Crutzen z inštituta Max-Planck v Nemčiji se ukvarja z raziskavami vpliva stratosferske in troposferske kemije na biogeokemijsko kroženje elementov in spojin ter njene vloge pri klimatskih spremembah. Razložil je katalitsko vlogo dušikovih oksidov pri reakciji z ozonom in tako pojasn...
0 of 5 Stars

1
VIDEOWIRED.COM FEATURED